Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hoogmolen vzw.

Deze bedrijvenvereniging behartigt de belangen van alle bedrijven op de ambachtelijke zone van Kruishoutem. Zij wil een overlegplatform creëren tussen de bedrijven onderling enerzijds en tussen de bedrijven en het gemeentebestuur anderzijds. Dit platform moet het ondernemen in de ambachtelijke zone van Kruishoutem beter en interessanter maken.

Op 11 juli 2008 werden de statuten van de Hoogmolen vzw getekend door
de volgende oprichters:

  • Saveyn-Alluyn nv, Hoogmolenstraat 12, Dhr. Patrick Saveyn
  • Argent Alu nv, Bankstraat 2, Dhr. Frederik Chanterie
  • Gova Trading bvba, Deinzesteenweg 77, Dhr. Jan Goossens
  • ABC Electronics bvba, Bosstraat 3, Dhr. Wim Van Caester
  • Le Clair & Meert nv, Deinzesteenweg 25, Dhr. Yves Le Clair
  • BAS Technology nv, Deinzesteenweg 75, Dhr. Frank Decock
  • ATK Carparts bvba, Bosstraat 13, Dhr. Kris Buyck
  • Auto Ateljee, Kazerneweg 35, 9770 Kruishoutem, Dhr. Peter Vermeulen

De ambachtelijke zone situeert zich tussen de Deinzesteenweg, de Bosstraat, de Kazerneweg, de Groenenweg, de Bankstraat, de Ommegangstraat en de Hoogmolenstraat. De zone beslaat een oppervlakte van 39 hectaren waar een 40-tal bedrijven gevestigd zijn. In het totaal werken er ongeveer 250 mensen.